Bjoulvs resa från Gotland till södra Själland

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Bjoulvs resa från Gotland till södra Själland

Arkeologen Gad Rausing är troligen den enda forskare som faktisk har rest ’Bjoulvs väg’ och påvisad de geografiska kännetecknen. Han har offentliggjord sina resultat i 1985 i Fornvännen 80. Resan startar på Gutland och slutar på Stevns på Själland.

 

Det är tydligt att de seglade på öppet hav, och efter två dagar nådde land på en kust med höga vita klinter och med uddar som når långt ut i havet. Det finns bara en plats i Skandinavien som passar med beskrivningen: höga vita klinter som skjuter ut i havet, en närliggande strand att landa på och en stenlagd väg som ledar till det kungliga residenset i sen romersk tid eller tidig folkvandringstid – och det är Stevns klint på Själland’.

 

På Gotland finns städerna Rone och Ronehamn, och åtta kilometer norrut ligger staden Burs.

 

På Jungshoved på Södra Själland ligger staden och klinten Roneklint, och tio kilometer mot väst den lilla staden Bårse.

Söder om Jungshoved ligger ön Farö och nord om Gotland ön Fårö, omtalad som Faros i sång fyra i Odysséen och på sidorna 68 – 72 i boken Odysseus – Isse fra Od som finns under Dokument och Links.

 

På Gotland finns en stad Gothem tjugo kilometer nord om Östergarn, som kanske är nämnd i sång fem i Odysséen och i bokens kapitel Fajaker och Skeria. På rutten mellan Gotland och Jungshoved ligger ön Bornholm med den lilla staden Gudhjem. Detta namn antas att betyda ’gutars hem’. I 1547 hette staden Gudium.

En invånare på Gotland heter en ’gute’ och öns ursprungliga gutniska namn är Gutland.