Danaernas folk och öar – Själland Lolland, Falster och Mön

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Danaernas folk och öar

Själland Lolland Falster och Mön

Enligt Homer ligger Iliadens folk, städer och öar alla grekiska öhavet - Egeerhavet. De ligger inte helt logiskt när man följer Skeppskatalogen i kapitel två i Iliaden.

Det finns det en naturlig förklaring till.

Alla städer och öar har ju sin föregångare i det danska bälthavet och kusterna runt om. I det nordliga Egeerhav - eller Bälthavet som det också heter.

Enligt en forklaring stammer namnet Egeer från havguden Poseidons mytiska hemnejd Aigai

tre steg framåt tog han (Poseidon), med det fjärde stod han vid Aigai.

Här stod hans vida berömda palats på bottnen av havet (Il.13-20).

En annan och mera logisk förklaring kan vara: - att namnet ägäer är ett västfornnordiskt ey ’ö’. Öar heter eyjar på isländskt, som kommer närmast fornnordisk. Logiken blir därmed att ägäer betyder ’öar’, och Egeerhavet betyder öhavet.

Vi har alltså ett sydligt ägäerhav med de grekiska öar och kusterna runt om.

Och vi har ett nordligt ägäerhav med de danska öar och kusterna runt om.

 

Med hjälp av Odysséen, Iliaden, och vårt vetande om huvudpersonernas faktiska hemnejd kan vi placera de flesta städer och öar korrekt på den nordiska kartan. Vissa placeringar i Iliaden faller på plats helt av sig själv.

 

Här följer placeringen av de mest tydliga städer och öar i danaernas område. Därpå kommer en kortare beskrivning av de svårare placerbara troiska områden.

Danaerna har 44 ledare, där tio dör i Iliaden, och i allt 1186 skepp som transporterar omkring 60.000 män över Östersjön till Rügen och Pommern.

 

Lamme fjord, Sidinge fjord och Isøre sandflyktsområde

Odysséens 'vandrande öar' - är visade innan indämningarna

Placeringen av akajernas, argivernas och danaernas folk och öar är beskrivet på sidorne 35 - 37 i boken Odysseus - Isse fra Od som finns på biblioteket och sist under Dokument och Links. 12 mb, 202 sider.

Här kommer ett litet utdrag.

 

(Il.2-557) Från Salamis öland kommer Ajas, Telamons son, med tolv skepp. Han ställde upp sina män bredvid atenarnas trupper.

Salamis är ön Ven i Öresund.

(Il.2-546) De som bebodde Aten, den välbyggda staden där förr kung Erkteus styrt. De har femtio svarta skepp med.

Aten är den lilla hamnstaden Vedbæk vid Öresund.

 

(Il.2-559) De som bor i Argos och det muromgärdade Tiryns - och sju andra städer – blir ledde av Diomedes och två andra härförare. De har åttio skepp med.

Argos och Tiryns är troligt den mindre östra del av Værløse Virket i Hareskov vid Fure sjö.

(Il.2-569) De som har sitt hem i det vackert byggda Mykene – och tio andra städer – blir fört dit av kung Agamemnon och har hundra skepp.

Mykene är troligt den stora västra delen av Værløse Virket vid Farum sjö och Fure sjö.

Boioternas stad Aulis ligger i närheten av Fure sjö. Det är här en stor del av danaernas flotta samlas:

Den gång vi dragit ihop akajernas krigsskepp i Aulis

för att bereda fördärv över kung Priamos själv och hans troer (Il.2-303,496).

 

(Il.2-581) De som hade sitt hem i Lakedaimon i dalen kransad av backar – och nio andra städer – och Spartas stad, blir ledde av Agamemnons bror Menelaos. Odysséen har uttryckssättet ’till slätternas land Lakedaimon’ (Od.13-414). De har sextio skepp med.

Sparta är troligt Lynge eller Ganløse Ore. Ganløse Ore och Sjöbo Ora i Skåne har båda ett grekiskt klingande efterled ’ore’.

Det är ett forndanskt ord med betydelsen ’grusbacka’. Det grekiska ordet oros betyder ’berg’.

(Il.2-591) De som anlänt från Pylos – och nio andra städer – blir ledde av Nestor, och de har 90 skepp.

Pylos är troligt staden Græse vid Frederikssund.

Två av de nio städerna er Arene och Thryon (Det lilla samhället Strø) som ofta förväxlas med Thryoessa.

- Fjärran vid floden Alfeios (Roskille fjord) nära det sandiga Pylos

- ligger staden Thryoessa högt på sin tvärbranta kulle (Il.11-711).

Thryoessa är det lilla samhälle Strølille på Strø Bjerg i Norra Själland.

 

(Il.2-631) Kefallernas modiga män och dem från Itaka, Zakynthos och Samos, från åsen Neriton och från den stora åsen vid Itaka. Folk från fastlandet Själland och dem från kusterna på det mittemot liggande fastland, de står alla under drotten Odysseus. De har tolv skepp med.

Bland Odysseus män omtalar Odysséen och Iliaden Archamenides, Elpenor, Eurylochos, Macar, Mnestheus, Nisenus och Polites.

Itaka är Od härad, Zakynthos är halvön Hindsholm på Fyn, den var tidigare en ö. Samos är den norra ön på den tvådelade ön Samsø, och fastlandet är de närmaste trakter på Själland söder om Vindekille. Trakterna på andra sidan havet är Östra Jylland mellan Hov och Århus.

Norra Samsø (Samos) är på 20 km2 och Hindsholm (Zakynthos) på 50 km2.