Danaernas folk och öar – Själland och Skåne

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Danaernas folk och öar

Själland och Skåne

(Il.2-711) De som bodde i staden Ferai i Thessalien och stranden av sjön Boibeïs och tre andra städer. Deras drott er Eumelos, de har elva skepp med mot Troja.

Sjön Boibeïs är Arre sjö i Norra Själland.

Att sjön Boibeïs är Arre sjö bekräftas av att deras drott Eumelos är gift med Ifthime, som är syster till Penelope. Penelope är ju gift med Odysseus och bor i Itaka, det nuvarande samhället Vindekille längst inne i Lamme fjord.

Gudinnan Athéne kommer i förklädnad till Penelope:

- hon liknade Ifthime i allt, den ädle Ikarios dotter,

- som er gift med Eumelos och bor med honom i Ferai (Od.4-796). Ferai i Thessalien.

 

(Il.2-716) Folk från Olizon högt på toppen av åsen – eller också backen – och tre andra städer. Deras ledare är drotten Filoktetes. De har sju skepp med.

Olizon ligger troligt omkring kullen Hesselbjerg söder om Rågeleje i Norra Själland. Filoktetes blev biten i foten av en vattensnok och fick lämnas ön Lemnos.

(Il.2-729) De från Trikka och de från Ithome uppe på branterna, och från Oikalias stad. De har två bröder som ledare, de är också läkare, Macháon og Podaleírios. De har 30 skepp med.

Det är sannolikt trakten vid Fyrbakkerne och Hesbjerg söder om Gilleleje.

(Il.2-734) Dem från Ormenions stad och tre andra städer. Deras ledare är Eurypulos och de har 40 skepp med.

Det är troligtvis trakten mellan Esrum å, Gurre å och den tidigare Villingebæk fjord.

Skälderviken och trakterna längs Rönne å

.

- Mandskapet är eniener och tappra peraiber

- som bodde omkring det vinterkalla Dodona

- eller på fälten invid den ljuvliga floden Titaresios,

- som i en vackert rinnande ström flyter ut i Peneios

- utan att blandas dock med Peneios’ silverne virvlar:

- den flyter lätt som olivolja på ytan av vattnet;

- ty den har sitt ursprung i den fruktade Styx, där man svär hemska eder (Il.2-749).

Deras ledare är Guneus. De har 22 skepp med. De blir endast nämnd denna ena gång i Iliaden.

Den vinterkalla staden Dodona ligger i området mellan Rönne å och Vejbystrand, där det finns en stor mängd gravhögar och andra fynd från bronsåldern.

Åen Titaressos är den 120 kilometer långa och slingrande Rönne å. Den börjar som Hörby å och mynnar ut i Skälderviken genom Ängelholm.

 

Peneios är bukten Skälderviken mellan halvöarna Kullen och Bjärehalvön.

- utan att blandas dock med Peneios’ silverne virvlar (Il.2-753).

Vattenmassan i Skälderviken är starkt lagdelad och vattnet växlar mycket enligt en SMHI-undersökning från 2005. SMHI är Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Den innersta del av Skälderviken fryser dock ofta till om vintern.

Det stämmer att Skälderviken – Peneios – står i förbindelse med Styx som är det öppna vatten ut till Nordatlanten.

.

Grafik John Esse Larsen – Höganäs kommun – SGU

Bjärehalvön i nordvästra Skåne

.

(Il.2-756) Magneterna bor vid ån Peneios och Pelions berg med sina skogar. Deras ledare är Prothoos och de har förti skepp med. De blir endast nämnd denna ena gång i Iliaden.

Peneios är Skälderviken och Pelions berg är den storslagna Hallands Ås med sina många höjder.

Det är troligtvis ett annat Pelions ås som nämns som kentaurernas hemland i Iliaden (Il.2-744).

Det finns många gravhögar på Bjärehalvön, som har flest gravhögar från bronsåldern i Skåne. Den största är den 4.5 meter höga Dagshög vid Torekov med ett tvärmått på 45 meter.