Danaernas öar – Norra Själland och Arkadien

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Danaernas öar - Norra Själland och Arkadien

Mykene ligger väl befäst (Il.2-569) i Hareskov på Norra Själland bakom 26 kilometer långa stenvallar (Il.2-559).

Vallen av stenar omkransar Hareskov och Iliadens städer Mykene, Argos och Tiryns .

Väster om Mykene vid staden Lynge i Norra Själland ligger Sparta och där bor:

den gudomligt vackra Helene (Od.4-304).

 

Mykene ligger i Hareskov på Själland

Sparta och Mykene ligger i Hareskov

Kullabygden – Arkadien

 

Arkadien var en ö i Öresund i bronsåldern 1.200 f.kr.

- Män från Arkadien, de som under det branta Kyllene (Kullen) (Il.2-603)

- har vid Aipytos’ grav sitt hem och var starka i närkamp,

- de från Féneos’ bygd och Orchomenos’ höjder rika på får,

- folket i Rhipe och Stratía samt det vindgenomblåsta Enispe (Mölle),

- män från Tegea och folk från Mantinéas tjusande stad, jämte andra som kommit

- från Parrhasías bergland och Stýmfalos, staden vid sjön, eller Tegea (Il.2-608)

De har lånat sextio skepp av Agamemnon från Mykene. Arkadierna blir nämnd endast én gång mera i Iliaden, och inte på grund av kriget.

Det branta Kyllene är den klippiga bergskammen Kullen i Skåne, Arkadien är Kullabygden med Orchomenos betesmarker, och Parrhasias höjder är kullorna i sydöst på Kullabygden.

Håkull på Kullaberg är 188 meter hög.

Den vindgenomblåsta staden Enispe kan endast vara den lilla hamnstaden Mölle där det ofta blåser en frisk vind från väster med långa och jämna vågor.

Mölle bukt är ett av Skånes bästa ställen till vågsurfing.

Grafik John Esse Larsen – Höganäs kommun – SGU