Fajakernas ö Östergarnsholm

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Fajakernas ö Östergarnsholm

Var ligger egentligen fajakernas land. Jovisst, det är ön Gotland mitt i Östersjön. Mot nord ligger Skeria (Od.5-34, 6-8, 7-9, 7-79, 13-160,204) – S:t Anna skärgård, Stockholms skärgård och Ålandsöarna.

Mot öster över havet ligger Wislas delta, som kallas Egypten i Odysséen.

 

Nestor från Pylos, Menelaos från Sparta, Diomedes från Argos och Odisse från Itaka (det samma som ön Od) startar deras hemresa från Troja samtidig (Od.3-159).

 

Vid denna tid har det börjat blåsa upp till storm, och den iderika och smarta Odysseus bryter sin hemresa och har seglat eller rodd tillbaka till härföraren Agamemnon i trakterna omkring Zudar (Od.3-163).

Någonting går dock galet för Odysseus, han blir slagen ur kurs och driver helt upp till fajakernas ö – Östergarnsholm vid Gotland.

 

Längst mot nordöst på Grogarnsberget ligger en förhistorisk borganläggning Grogarnshuvud på en 32 meter hög klint - en fornborg. Anläggningen är stort och avgränsas mot land av en 450 meter lång och 6 – 8 meter bred vall av kalkstenskärvar.

Fajakerna har kanske haft sitt skyddade handels- och industriområde på denna stora anläggning.

 

Längre ute i havet mot öst ligger Östergarnsholm, där det finns en fornborg omgiven av en låg vall av jord och stenar, cirka 1.5 meter hög och med en omkrets på 380 * 195 meter.

På Östergarnsholm lever fajakerna skyddade mot överraskande fientliga angrepp.

Idag är Östergarnsholms högsta punkt 13,3 meter över havet men på bronsåldern gick strandlinjen runt om den fem hektar stora borgen. Den 936 meter långa vall har en bredd på fyra till fem meter och palissadens höjd har troligt varit minst fyra meter.

Fajakernes förstenade skepp – Fluthäll på Gotland

.

Från Norrhudsviken i nordöstra del av holmen Östergarnsholm, fajakernas ö – går ett rev ut i havet där det slutar med en stor och avlång sten - Fluthäll. Revet ligger precis i havets yta, och hällen låg i 1900-talets början och lutade strax över vattnet. I bronsåldern låg hällen cirka sex meter under havsytan. Senare har sjö och is dragit stenen lite ned, och numera kan den inte ses så tydligt mera. När man för såg den från havet, suddades revet bort och man kunde endast se stenen. Det såg ut som den flöt på vattnet, som traktens fiskare sa.

På gutniska: De var prisäis ti sei sum ha kunde flaute.

Gutniska ’flut’ heter ju ’flotta’ på svenska. Fluthäll betyder ju närmast ’flytande sten’.

Stenen är beskriven av Ingemar Olsson i boken Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen.

 

Stenen Fluthäll blir omtalad i Odysséen, där havsguden och jordskalvens mäktige gud Poseidon vill straffa fajakerna eftersom de alltid hjälper folk säkert och tryggt hem!

Och nu har de hjälpt Odysseus hem. När deras skepp kommer tillbaka till Östergarnsholm väntar Poseidon på det:

- snabbt söker Poseidon upp Skerias ö där fajakerna lever.

- Där ligger han sen på lur tills han ser deras fartyg

- nalkas kusten med ilande fart. Då går han emot det

- och med ett slag av sin flata hand blir skeppet förstenat (Od.13-160).

De väntande fajaker på stranden blir förvånade:

- Va är det här! Vem satte stopp för vårt fartyg därute på havet! (Od.13-168).

Kung Alkinoos berättar nu att hans far Nausithoos har spådd att Poseidon en dag ville vända sin vrede emot fajakerna för att vi alltid tryggt eskorterar folk som far vilse.

När Persien i 480 f.kr under Xerxes invaderar Hellas blir deras flotta besegrat vid Salamis. I verkligheten har perserna ingen flotta i Medelhavet. De seglar sina trupper och underhåll på fenikiernas skepp.

Så klart mot betalning.

 

Det är fantastiskt att Odysséen och Iliaden kan berätta båda om Fluthäll på Gotland (Od.13-160), om klippan Rockall ute i Nordatlanten 350 kilometer väster om Skottland (Od.10-515), och om ön Samotrakes backa Hoch Hilgor på den nuvarande halvön Lebbin på Rügen (Il.13-11).