Gotländsk bildsten med Iliaden

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Gotländsk bildsten med Iliaden

Bildstenen från Stora Hammars i Lärbro socken

 

Band 1 Prins Paris och en krigare från Troja förar Helene bort

Band 2 En tjudrad häst, de två svärd i jorden och de två männen

med lyfte armar visar att de kommer i ett fredligt ärende.

Det är Menelaos og Odysseus som begär Helene satt fri.

 

Band 3 Danaerna samlas till avresa mot Troja.

Agamemnon offrar sin dotter Ifigenia för att få god vind.

Säcken på bordet er ett ersättningsoffer.

 

Band 4 Seglatsen till Troja och krigare med lyfte svärd.

 

Band 5 Danaeran Protesilaos från Achaia Fthiotis är den första

fursten som blir dödad i krigen i Iliaden.

 

 

 

Band 1 Prins Paris förar bort Helene

 

Band 2 De två männen är Menelaos och Odysseus

 

Band 3 Danaerna samlas till avresa mot Troja.

Agamemnon offrar sin dotter Ifigenia för att få god vind

 

 

Band 4 Seglatsen till Troja och krigare med lyfte svärd

 

Band 5 Danaeran Protesilaos från Achaia Fthiotis är den

första fursten som blir dödad i krigen