Gotländska bildstenar med fajakernas skepp

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Gotländska bildstenar med fajakernas skepp

Fajaker, guter och Kurland

 

Odysséens fajaker var ett sjöfarande handelsfolk. De bodde på Östergarnsholm på Gotland i en fornborg. Dem finns det många av på Gotland, och huvudorten Visby har kanske ursprungligen varit en handelsplats och fornborg från bronsåldern. I stadens mitt har man hittat en boplats helt från äldre stenålder, 3300 – 2800 f.kr. Det äldre Visby är omsluten av en 3600 meter lång ringmur och hade 29 torn, och 27 är bevarade till idag. Det är en av Europas största ringmurar.

Liknande fornborgar som på Gotland finns 150 kilometer mot öster i Lettland, bland annat Mezite, Satezetes Pilskalns och Tervetes Pilskalns. Pilskalns betyder stadshög, forntidshög och fornhög. Hela kustlandet från Rigabukten ned till halvön Samland vid Kuriska havet var folket kurernas land Kurland. Söder om Samland ligger sjölandskapet Ermland.

 

Fenikernas befäste industriorter låg på samma viss på små öar nära fastlandet. För exempel staden Tyros som låg på en 57,6 hektar stor ö 700 meter från fastlandet utanför Libanon. Karthago i Tunisien grundläggs från Tyros.

Algeriets största stad al-Jazair (Alger, tidigare Algier) grundläggs av feniker på fyra öar utanför kusten på 700-talet f.kr. Al-Jazair betyder ’ö’.

Det finns många tecken på gutniskt inflytande på kustlandet omkring Kurland och Samland. Vid Grobina nära Liepaja i Latvia (Lettland) finns tre stora gravfält, där det största har klart gutniskt ursprung.

Samland (Ryssk Semlandskij poluostrov) är en 75 kilometer lång och 30 kilometer bred halvö. Vid Galtgarben finns en hög på 110 meter, och vid kusten i nord och väst finns 60 meter höga klinter.

 

Dessa tre bilstenar är den äldsta typen och är tidsbestämda till 400-500-talet.