Lebor Gabála Érenn – Boken om Irlands erövring

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Lebor Gabála Érenn

Boken om Irlands erövring

Invasionernas bok - ungefär Boken om erövringen av Irland

 

Invasionernas bok är en samling myter på prosa från 1200-talet som menas att berätta ön Irlands historia sedan syndafloden.

Invasionernas bok berättar att nemederna kämpar mot fomorerna och förlorar. De blir fördrivne till ’Grekland’, England och ’världens nordliga öar’ – Danmark.

Fir Bolg kommer tillbaka från ’Grekland’ och återerövrar ön Eire.

37 år senare kommer folket Tuatha Dé Danann och besegrar först Fir Bolg och senare fomorerna.

Alla dessa händelser äger rum troligt omkring 1230 f.kr, men inte på Eire.

 

Det hela är en återspegling av danaernas krig mot troerna så som det är beskrivet i Iliaden.

 

Enligt Invasionernas bok sker den första och den andra invandringen till ön Eire - Irland - efter syndafloden. Två mytiska berättelser.

 

Den tredje erövringen av Eire (Irland) blir utföras av nemederna.

Den fjärde erövringen blir utförd av folket Fir Bolg. Det är en historisk invandring från Builg eller Belgae som troligt är området öster om Rhen i det nuvarande Nederländerna och Belgien.

Eires femte erövring utförs av ’Gudinnan Danas folk’ Tuatha De Danann.

 

Tuatha Dé Danann och nemederna är ofta i konflikt med fomorerna, ett sjöfarande folk som i flera myter har gjort strövtåg till Irland och slaget sig ned där. Fomorerna härstammar från Noas son Ham.

 

Nemederna kommer antigen från Skytien vid svartahavskusten, Kaspiska havet eller ’Grekland’ 330 år efter syndafloden. Nemed är son av den skytiska grek Agnomen, ett namn som liknar fursten Agamemnon i Iliaden.

Nemederne kämpar mot fomorerna och står mot dom till pesten tar nästan alla nemeder. Härefter får nemederna leva som livegna eller nästan som slavar under fomorerna.

 

Nemederna gör upprör och under deras ledare Fergus Lethderg attackerar de fomorernas starkt befäste borg - eller befästning med torn - Tor Conan på ön Tory. Nemederna dödar fomorernas kung Conan - också stavat Conaind, men förlorar slaget och alla nemedar utom 30 män går i landsflykt tre ställen.

En grupp reser till deras förfäders land ’Grekland’, en annan grupp flyr till England och de sista slipper undan till ’världens nordliga öar’ - till folket Tuatha Dé Danann.

Tuatha betyder nation på litauisk. Tuatha Dé Danann betyder troligt danernas folk.

 

Nemederna är troligt den germanska folkstam som Julius Cæsar kallar nemeter.

Nemeterna är den germanska folkstam som är upphov till de slaviska namn på Tyskland som det ryska Nemetsko, tjeckiska Nemecko och polska Niemcy. På ungerska betyder Német ’tysk’ och Németország ’Tyskland’. I Invasionernas bok och andra ställen nämnas att de kommer från Skytien vid Svarta havet, det Kaspiska havet eller Grekland.

Nemederna använde namnet Feni om sig själva, det betyder underförstådd ’äkta’ irsk.

 

Fir Bolg - vem är de egentligen

 

Fir Bolgs folk är upphov till många namn efter bara 37 år vid makten, mens fomorer, nemeder, Tuatha De Danann – det är danaer, och mileser inte bildar några ortnamn trots massiv närvaro och många år som härskare.

Nemederna uppges i Invasionernas bok (Lebor Gabala) att ha byggd två befästningar – en i Armagh och en i Antrim. Det kan nemederna inte ha gjord eftersom de är ett folk som bodde vid Östersjön i det gamla Preussen.

Det är snarare Fir Bolg som har byggt befästningar i Armagh och Antrim.

Fir Bolg är alltså ett äkta keltiskt folk, troligt ett keltiskt folk från östra sidan av floden Rhen i det nuvarande Nederländerna och Belgien.

Fir Bolg är ett P-keltiskt folk som senare följas av K-keltiska folk. P-kelterna har ord med bokstavet P som K-kelterna ändrar till F när de senare kommer till Irland. Fir Bolg anses vara en del av folket med namnet Erainn - irer.

Fomorerna angriper nemeder och danaer, men aldrig Fir Bolg, vilket ju också är självklart eftersom de två folken har aldrig mött varandra. Fir Bolg var ju bosatta på Irland och fomorerna var bosatta söder om Östersjön i Pommern i Norra Tyskland och i det nuvarande Polen (Po Morze).

 

Fir Bolg och iriska ortnamn

 

Fir Bolg är det fjärde invasionsfolk i Lebor Gabala - Invasionernas bok. De består av tre grupper närmare bestämt Domnan, Galioin och Lagin - och de härskar i 37 år. Namnet Fir Bolg betyder ’män från Bolg', och det antyder att de är invandrade från Builg eller Belgae. Alltså från det nuvarande Belgien.

Ön Eire har fyra landskap som heter Connacht, Leinster, Munster och Ulster. Ortnamnen från Fir Bolg finns mest i nord och väster på ön Eire.

Domnan bosätter sig i nordväst i grevskapet Mayo. Deras namn finns över hela Irland, till exempel det irska namnet Inber Domnain som är Malahide bukten i grevskapet Dublin.

Galioin bosätter sig i landskapet Leinster i grevskaperna Wicklow, Kildare och Cavan, men de bodde också i trakten nära grevskapet Mayo.

Lagin ger sitt namn till landskapet Leinster. De bosätter sig båda i Leinster och i landskapet Connacht.

Fomorer och irska ortnamn.

Fomorerna har inte varit upphov till några ortnamn i Irland.

Nemeder och irska ortnamn.

Nemederna har inte gett namn till några ortnamn i Irland. Det uppges i Lebor Gabala Érenn - Invasionernas bok - att de har byggd två befästningar – en i Armagh och en i Antrim.

Mileser och irska ortnamn.

Mileserna har inte varit upphov till några ortnamn i Irland.

Tuatha De Danann och irska ortnamn.

Tuatha De Danann är inte nämnd att ha grundlagd någon stad eller befästning i Irland.

 

Fir Bolgs folk är upphov till många namn efter bara 37 år vid makten, medan fomorer, mileser, nemeder og danaer inte bildar några ortnamn trots massiv närvaro och många år som härskare.

Fir Bolg är alltså ett äkta keltiskt folk, troligt ett keltiskt folk från östra sidan av floden Rhen i det nuvarande Nederländerna och Belgien.

Fir Bolg anses att vara en del av folket med namnet Erainn, det vill säga irer.

Fomorerna angriper nemeder och danaer, men aldrig Fir Bolg, vilket ju också är självklart eftersom de två folken har aldrig mött varandra.

Fir Bolg var bosatta på Irland och fomorerna var bosatta söder om Östersjön i Pommern i Norra Tyskland och i det nuvarande Polen i landskapet Po Morze.

Danaerna var bosatta på de danska öar och nemederna var bosatta på Rügen och i Pommern.