Menelaos rundresa i Östersjön

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Menelaos rundresa i Östersjön

En storm från väst driver Odysseus som skeppsbruten från Troja – som är staden Bergen på ön Rügen – till fajakernas borg på Östergarnsholm öster om Gotland.

 

Samma storm drabbar Menelaos:

- vi drev för rullande sjö och strykande vind till Egypten (Od.3-299).

De driver från Troja på Rügen till floden Wislas delta.

Därifrån skickar en kraftig vind från söder Menelaos till Libyen (Livland) och senare mot väst till ön Faros – det är ön Fårö som hette Farø på 1300-talet (Od.4-81,354).

 

Menelaos berättar för Odysseus son Telemakos:

- Jag kom hem med skatterna först efter åtta år, sen jag lidit svårt och fått irra

- vida omkring – till Kypern, fenikernas land och Egypten,

- jag kom till etiopierna, till sidoner och de fjärran erember.

- Jag gästade själva Libyen där lammen får horn så snart de är födda;

- och under årets lopp lammar tackorna tre gånger (Od.4-81).

 

Här talar Menelaos om sex ställen i södra Östersjön:

Kypern – det är Bornholm

fenikernas land – det är Östergarnsholm och Grogarnsberget på Gotland

Egypten – det är floden Wislas delta

etiopierna – de bor i Österlen vid Kivik och Kiviksgraven

sidoner – som er feniker

erember – de bor i Ermland nord om Wislas delta

Libyen – det är gränslandet Livland mellan Estland och Latvia.

 

Odysseus och Menelaos i Östersjön

Kypern ~ Kythera ~ Kranaë – Bornholm och Kyholm

Det danska dubbelnamnet på Bornholm är ’klippön Bornholm’. Den logiska likheten blir:

– att Kypern och Bornholm är samma namn och

– att Kythera och ’klippön’ är samma namn.

– att ’pern’ och ’born’ har samma betydelse på två språk.

– att ’ky’ har betydelsen ’holme’ och ’ö’ på två språk.

 

Klippön Bornholm är nämnd i Iliaden.

Paris från Troja säger till den gudomligt vackra Helene:

när jag nyss flydde med dig över havet bort från Lakedaimons ljuvliga ängdar

och på Kranaës ö fick dig i kärlekslycka famna (Il.3-444).

 

Paris seglar från Sparta i Lakedaimon förbi Kranaë till Troja. Sparta ligger i Norra Själland vid staden Lynge. Kranaë (Grekiska - ’klippön’) är ön Kythera – ’klippön Bornholm’.

Man kan undra om krana har samma rot som stenarten granit.

Granit och kranit!

I så fall motsvarar det grekiska ordet Kranaë (Grekiska Κραναῇ) ordet granitö.

 

Medelhavet ~ Östersjön

Översättning

Ky – pern ~ Born – holme

pern ~ born

Ky – thera ~ klippa – ö

thera ~ klippa

ky ~ holme / ö

Kranaë ~ klippa – ö

krana ~ klippa

ë ~ ö / øy

 

Det säkra här är – att ky betyder holme eller ö.

Det finnes tre danska holmar med namnet Kyholm och alla tre ligger nära Odysseus hemö Od.

Det finns rentav en dansk ö med alla tre ord nämligen: Kyø holm i Nibe bredning i Limfjorden.

 

Kyholm i Stavns fjord på Samsø (Samos) mitt emot Odysseus hemö Od

Kyholm i Egense dyb i Odense fjord mitt emot Odysseus ö Od

Kyholm vid Enö i Dybsö fjord strax söder om ön Od

 

Strax nord om Kypern – eller Bornholm – i Östersjön ligger staden Kivik med Kiviksgraven från bronsåldern.

Kivik heter Kÿwig i 1532 och Kiwig i 1611, 1615 och 1617. Efterledet – vik betyder intag eller inskärning i stranden. Vid Kivik finns tre inskärningar och därmed två holmar. Eller på Odysséens språk – två ky.

 

Det har funnits en karantänstation på Kyholm i Stavns fjord under pesten från 1709-1711 och under koleraepidemin från 1831-1857. Under Napoleonskrigen från 1801 till 1815 var Kyholm marinbas.

Efter 1857 blir byggnaderna nedrivna och ön är nu obebodd.

 

Erember i Ermland

Erember betyder ravfolket (Bärnstensfolket), latin ambar – engelska amber.

Menelaos berättar för Odysseus son Telemakos:

- Jag kom hem med skatterna först efter åtta år, sen jag lidit svårt och fått irra

- vida omkring – till Kypern, fenikernas land och Egypten,

- jag kom till etiopierna, till sidoner och de fjärran erember.

- Jag gästade själva Libyen där lammen får horn så snart de är födda;

- och under årets lopp lammar tackorna tre gånger (Od.4-81).

 

Han kom först till etiopierna. Det är ett folk med två stammar i Skåne.

Därpå kom han till sidonerna. Det er fajakerna på Gotland.

Det tredje folket han besöker är eremberna som uppenbart bor i Egypten, floden Wislas delta.

 

Detta stämmer med vårt historiska vetande. Eremberna bor i landskapet Ermland som ligger strax nord om Wislas delta i det gamle Ostpreussen. Ermland och halvön Samland är också kända som ravkusten (Bärnstenskusten).

Ermland heter Wârmê på preussiska, Samland heter Sembâ och Preussen heter egentligen Prûsâ.

 

Folknamnet erember betyder nästan säkert ravfolket, från et gammalt *erembh - som blir till indoeuropeisk *erebh-, forngermanska *raba och nordisk rav. Latin ambar och engelska amber.

Detta är ett exempel på et dubbel assimilation som slutar med en bilabial assimilation. Det finns där många exempel på och här är tre ord – dum, lam och rav (Bärnsten).

Ordet dum. Indoeuropeisk *dhumbh- , forngermansk *dumba- till fornvästnordisk dumbr och moderna nordisk dum, engelska dumb.

Ordet lam. Indoeuropeisk *lonbhos, forngermansk *lambaz till fornvästnordisk lamb och moderna nordisk lam, engelska lamb.