Odysseus – Isse från ön Od i Danmark

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Odysseus - Isse från ön Od

Odysséen och Iliaden äger rum omkring 1230 f.kr runt om Själland och i Södra Östersjön.

Odysseus er född cirka 1260 f.kr på den tidigare ön Od i Norra Själland – därifrån stammar namnet Odisse – på grekiska Od-ysseus.

Ön Od ligger vid Nordsjälland i Danmark. En dämning från Själland till ön gjorde Od landfast med Själland i 1875 Od och torrlägger Lamme fjord.

Odysseus bor mitt emot öarna Same och Samos – som är den tvådelade ön Samsø (Od.4-844).

Berget Parnas (Od.19-411,431) är klinten Fornæs på Djursland i Jylland.

Vid sin hemkomst efter kriget går han i land vid den härliga källan Aretusa – det är Tuse å i Od herred.

Zakyntos är halvön Hindsholm vid Fyn.

 

Ön Od och den tvådelade ön Samsø – Same och Samos

Namnet Odysseus betyder Isse från Od. Han blir född omkring 1260 f.kr på ön Od som ligger vid nordvästra Själland i Danmark. Nu för tiden är Od sammanväxt med Själland och de bildar förgrenad halvö som heter Od härad. Ön Od och Själland är sammanväxte genom en indämning av de två fjordar Sidinge fjord och Lamme fjord.

I den innersta delen av den torrlagda Sidinge fjord mellan städerna Vig och Højby hittar man Solvagnen i 1902.

En 1470 meter lång ganska låg dämning över Sidinge fjord blir genombruten av en stormflod den 2. januari 1855. Därpå blir dämningen förstärkt och den delvis torra fjorden blir helt torrlagd.

 

Den 2260 meter långa dämningen vid Lamme fjord blir byggd från den 3. april 1873 och till den 23. september 1874, men först i perioden 1938 – 1945 blir de sista 550 hektar (1000 tunnland) torrlagda. Före 1877 var Od härad ett avsides och isolerad område. Dessa två fjordar och ön Od bildar numera ett gemensamt landbruksareal.

Den innersta delen av Lamme fjord var över 20 meter djup och har i tidens lopp blivet fyllt upp med jord och mylla, som inte är bärkraftigt till byggeri. På Skovlyvej som går genom denna del av Lamme fjord kör lastbilarna alltid uppför backa, så mycket sjunker fjordens botten när den blir belastad med en tung lastbil.

Mot söder ungefär 500 meter från Vindekille (Vindekilde) finns Draget, ett tidigare färjeläge över till Själland. Det nämns i Odysséen (Od.20-187) att fraktfolk färjar folk och boskap från fastlandet Själland över till ön Od och Itaka, så snart någon önskar det.