Same Samos Samotrake och Samland

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Same Samos Samotrake och Samland Od

Same och Samos – den tvådelade ön Samsø

 

Idag hänger de två öarna Same och Samos ihop med en 300 meter bred landtunga. De bildar ön Samsø nord om Lilla Bält och Stora Bält. Same är sydön och Samos är nordön.

Ön Samos i Trakien kallas Samotrake. Det är ön Lebbin som idag är förbunden med huvudön Rügen i syd med en bred låg landtunga.

Samsø heter Samse hos Adam av Bremen och Samsø i Valdemars Jordbok från 1231. Den stora sydö och den mindre nordö har mera korrekt två namn Samsa och Sampsø hos Saxo, och Samsey och Sámsey i den isländska Eddalitteratur.

 

Dubbelön Samsø ligger väster om Od herred och staden Vindekille – Odysseens Itaka. Sydön heter Same och norrön Samos med det 64 meter höga Ballebjerg. I stenåldern var Samsø delad i två helt åtskilda öar, den backade Nordön och den lite plattare Sydön.

Landhöjningar och havets avlagringar har inom loppet av flera årtusenden bundet de två öar samman till en ö – Samsø. Nu för tiden är de åtskilda av en tillsandad terräng som blev grävd ut som kanal på 800-tallet, Kanhavekanal. Kanalen blev använd på vikingetiden fram till 1100-tallet, men finns inte mera. Den sammanband Stavns fjord i öster med bälthavet i väster.

Nordöns många bakker och klinter omtalas oftast under det gemensamma namnet Nordby Bakker. Längst i nord finns den framspringande 49 meter höge klint Issehoved.

 

Samsø är på 114 km2, sydön Same på cirka 94 km2 och den backade nordö Samos på 20 km2. Idag har nordön Samos cirka 500 invånare, sydön Same 3800 invånare. Same är fem gångar större än Samos och har sju gångar så många invånare. Samos i nord är inte bara mindre än sydön Same, den är även tunnare befolkad.

Detta förhållande gällde troligt också i bronsåldern.

 

Same är omtalad sju gångar i Odysséen och aldrig på grund av naturförhållanden.

- de från Doulichion, Sames ö och det skogbevuxna Zakynthos (Od.1-246).

Odysseus berättar om öarna som ligger nära på varann:

- Same, Doulichions ö, och det skogbevuxna Zákynthos (Od.9-24).

- hon (Ktimene) blev gift bort, till ett makalöst pris, med en yngling från Same (Od.15-367).

- Alla de mäktiga män som styr på öarna runt oss,

- de från Same, Doulichions ø och det skogbevuxna Zákynthos (Od.16-123, 19-131)

- Vidare har vi fått hit tjugofyra män från Same (Od.16-249).

- den ondskefulla friaren (Ktesippos) som var kommen från Sames ö (Od.20-288).

Enligt Iliaden var Odysseus ledare för den tunt befolkade nordø Samos. Detta förklarar varför friarna och snyltgästerna kommer från Same. De har inte Odysseus som ledare och de är heller inte med i kriget.

 

Samos blir nämnd en gång i Iliaden eftersom Odysseus är deras ledare. Ön nämns tre gångar i Odysséen och endast på grund av naturförhållanden.

- borta i sundet mellan vår ö (Ön Od med Itaka) och det backade Samos (Od.4-671).

- … mellan det backade Samos och Itaka (Od.4-844).

- mellan Itaka och Samos’ branta backar (Od.15-29).

De många backar och branta klinter på Samos är Nordby bakker.

 

Samotrake – Trakiens Samos

.

Samos i Trakien är omtalad två gångar i Iliaden, men det räcker för att ange platsen för ön.

- (Poseidon) satt på en skogklädd topp på Trakiens Samos.

- Därifrån såg han hela den mäktiga ås Ida och även,

- kung Priamos’ stad (Troja) och akajernas skepp vid stranden (Il.13-11).

- Då ilade den stormvindfotade Iris (Gudarnas budbärare) i väg.

- Mitt mellan Imbros’ branta ö och Trakiens Samos med de väl synliga backar (Il.24-78).

Det enda ställe som passar till dessa två beskrivningar är den tidigare ö Lebbin, som är en halvö idag. Den ligger mellan öarna Imbros och Lesbos – alltså Wittow och Jasmund – inne bakom Jasmunder nor, som Homer blandar ihop med Hellesponten.

 

Den högsta platsen på Lebbin är den 43.8 meter höga backa Hoch Hilgor som har ett 16.5 meter högt utsiktstorn, Grümbke-Turm. Tornet är uppkallat efter lokalhistorikern Johann Jacob Grümbke som levde från 1771 till 1849.

Nutidens besökare kan stå uppe i Grümbke-tornet, med Iliaden i handen, och se samm utsikt som jordskakaren Poseidon kunde se för 3200 år sedan. Att Poseidon och inte Pallas Athéne spejar från Lebbins höga backa tyder på att troerna har kontroll över ön.

 

Det är fantastiskt att Odysséen och Iliaden kan berätta båda om Fluthäll på Gotland (Od.13-160), om klippan Rockall ute i Nordatlanten 350 kilometer väster om Skottland (Od.10-515), och om ön Samotrakes kulle Hoch Hilgor på den nuvarande halvön Lebbin på Rügen (Il.13-11).

Vad betyder namnen Same och Samos

 

Same betyder ’land’ och Samos i så fall ’öland’ eller ’halvö’.

Namnet stammar troligt från det fornpreussiska språket etruskiska. Orden zamé och zemé betyder rentav land på preussiska. Den stora ryska ön i Ishavet heter Novaja Zemlja – ’nytt land’ på ryska efter ryskt zemlja – ’land’.

 

På den västra sidan av Östersjön ligger den stora svenska ö Öland vid Smålands kust.

Samland i det tidigare Östpreussen är i övrigt en halvö, och namnet betyder alltså ’öland’ eller kanske ’halvö’.

Invånarna på Samsø heter samsinger, på tyska heter befolkningen i Samland samer. Saxo talar om folket sember (Saxo 8.10.6, 9.4.23 osv) i Samland.