Solymernas berg Stenshuvud i Skåne

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Solymernas berg Stenshuvud

Det går också galet för Odysseus i samma storm, han blir slagit ur kurs och på en flotta drivet helt upp till fajakernas ö Gotland. Gudinnan Kalypso har rått honom att hålla ett öga med stjärnbilden Björnen som också kallas Vagnen och:

- att hålla den bilden till vänster på sin färd över havet (Od.5-277).

Denna kurs vill föra Odysseus direkt från Själland till Gotland – guternas land – som tidigare hette Gutland. I farvattnet mellan Bornholm och Österlen i Skåne får Poseidon syn på Odysseus:

- Jordskalvens mäktige gud Poseidon besökte etiopiernas trakter

- och från solymernas berg såg han Odysseus flotta långt bort i fjärran (Od.5-282).

 

Båda Menelaos och Odysseus passerar alltså mellan Skåne och Bornholm, eller Kypern som ön kallas i Odysséen. Poseidon ser Odysseus från solymernas berg.

 

Solymernas berg är Linderödsåsen, som slutar vid havet i öst med den 124 meter höga klippan Stenshuvud. Ett gammalt lokalt namn är Stenso från namnet ’Stenhaug’.

Stenshuvud ligger 55 kilometer nordväst om Bornholms 91 meter höga klippa Hammeren. I klart väder kan man skymta Hammeren från Stenshuvud som er ett känt sjömärke för sjöfarande, och det är därifrån den trumpna Poseidon ser Odysseus på flottan och skickar en ny storm mot honom.

På toppen av Stenshuvud vid det 97 meter höga Norra Huvudet ligger en 270 * 280 meter stor fornborg. Kullen är mycket brant mot väster och nord, och lite mindre stup mot kusten i öster. Stenvallen mot syd är mellan en halv meter och 4.3 meter hög, och 270 meter lång.

 

Solymernas berg Stenshuvud med sin tydliga profil sett från Vik hamn

Odysséen börjar med att alla gudarna är samlade hos Zeus på Olympen, alla utom Poseidon.

- Hos etiopierna i fjärran befann sig just då Poseidon

- folket som bor vid världens rand i två skilda trakter,

- några där solen går upp, och de andra nära dess nedgång

- han hade kommit för at ta emot mot ett offer (hekatombe) av tjurar och gumsar.

- Där satt han nöjd och njöt sin måltid, medan de andra gudar (Od.1-22).

 

Nord om Stenshuvud – solymernas berg – ligger Kiviksgraven, en stor gravhög från bronsåldern med en spännande historia. Själva gravhögen på 75 meter i diameter är byggd av stora stenar, och blir länge använd som stenbrott. Rovdriften blir stannat och i 1931 återuppbygger man högen så gott man kan. Gravkammaren i mitten har tio stora stenar som sidor, två gavlar utan inristningar och fyra stenar på varje sida med inristningar.

 

Sten sju och åtta har inristningar som hör ihop.

När vi vet att Poseidon:

- han hade kommit för at ta emot mot ett offer (hekatombe) av tjurar och gumsar (Od.1-25)

- då förstår vi det mesta av bilderna på sten sju och åtta.

Överst på sten sju står fyra män och tar emot Poseidon. Han kommer på en tvåhjulad vagn som dras av to hästar. Den 3200 år gamla Kiviksgraven har därmed världens äldsta avbildning av Poseidon.