Thebe – staden Tczew i Wislas delta

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Thebe - staden Tczew i Wislas delta

Alla städer och öar i Odysséen och Iliaden ligger i det danska bälthavet och kusterna runt om. Fajakernas land, ön Faros och Egypten ligger längst i öster och nordöster räknad från den maleiska udden, Stevns klint.

Fajakernas land är Gotland, ön Faros är Fårö nord om Gotland eller Gotska Sandön, och Egypten är floden Wislas delta och nejderna runt om.

När härföraren Menelaos är på väg upp genom Öresund, dör hans styrman Frontis av hjärtinfarkt. Efter begravningen seglar de vidare, tydligen under kvällen:

- fram över ett vinrött hav och förbi Maleas branta udde (Od.3-287).

Här möter de en storm med vinande vindar och flottan blir delad i två. Den ena del driver helt utan kontroll mot Kreta (Od.3-291). Kreta är här det samma som Lolland.

 

De övriga fem skeppen blir också slagna helt ur kurs och stormen blåser Menelaos till Egypten (Od.3-299) vid Wislas delta, och en efterföljande storm från syd skickar honom upp nord för Gotland till Faros, Fårö (Od.4-355). Här håller en långvarig västanvind honom och hans män strandade på Faros i tjugo dagar (Od.4-360) innan vinden slår om och han lyckas ta sig tillbaka till Egypten, Wislas delta (Od.4-482). Egyptens flod är Wisla (Od.4-477).

 

Med moderna namn på öarna blir det:

Segling från Rügen och förbi klippön Bornholm till floden Wislas delta. Därifrån till ön Fårö nord om Gotland och efter tjugo dagar tillbaka till floden Wislas delta i det nuvarande Polen.

Stormen från väster blåser Menelaos till Egypten, Wislas delta.

- … men de andra fem skeppen

- driver för rullande sjö och för strykande vind till Egypten (Od.3-299).

En kraftig medvind från syd driver honom vidare till ön Faros - Fårö.

- Mitt för Egyptens kust ligger en ö

- …, och man kallar den Faros (Od.4-354).

Menelaos och hans män är strandade i tjugo dagar.

- Där höll gudarna mig tillbaka i tjugo dagar, och aldrig

- blåste det upp en frånlandsvind … (Od.4-360).

 

En storm driver Menelaos i rak linje från Troja och förbi Kypern till Egypten. Därifrån driver en senare sydlig storm honom till ön Gotska Sandön nord om fajakernas ö.

Samma storm driver Odysseus från Troja och upp till fajakernas ö, Östergarnsholm öster om Gotland.

 

Wislas delta heter Egypten i Odysséen och Iliaden

Staden Thebe i Egypten och Tczew i Polen är samma stad

Odysséen berättar att egyptierinnan Antiopes två söner Amfion och Zetos:

- bygger sjuportstaden Thebe och reste försvarstorn omkring den

- eftersom bröderna inte ville bo i det obefäste Thebe (Od.11-263).

Den vackra Helene har en väninna:

- Adreste som hade bodd i Thebe i Egypten (Od.4-126).

 

Odysseens och Iliadens stad Thebe med de sju utfartsvägar finns fortfarande. Det är staden Tczew vid Wisla 25 kilometer söder om Gdansk. Namnet Tczew uttalas närmast som Tsjef eller Sjef, engelska Chef och tyska Schäf.

Staden Tczew – eller det gamla Thebe – har två utfartsvägar mot syd till Czarlin och Baldowo, två mot väst till Rokitki och Szpegawa, två mot nord till Milobadz och Szatkowy, och en mot öster till stadens hamn och tidigare överfartställe över floden Wisla.

Vi kan alltså på goda grunder anta att sjuportstaden Thebe ligger här under Tczew.

 

Man har hittat stadigvarande bosättning i stadens omnejd från omkring år 500 f.kr till tidig medeltid. Det finns boplatser från yngre stenålder cirka år 2.000 f.kr söder om Wislas delta.

Tczew är nämnd första gång år 1198.

 

I åren fram till 1857 bygger Preussen en järnväg från Berlin till Östpreussen. Man bygger en stor bro över Wisla vid Tczew – på tyska Dirschau – och en annan bro över flodarmen Nogat vid borgen Malbork tjugo kilometer mot öst. Broarna är fortfarande i bruk.