Troernas folk – floderna Maiandros och Skamander i Pommern

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Troernas folk

Floderna Maiandros och Skamander i Pommern

Skamander är helt säkert ån Tollense som möter den lilla floden Peene – Maiandros vid staden Demmin söder om Östersjöstaden Greifswald. Båda floden Peene och ån Tollense har et starkt krokigt lopp. De meandrar sig, efter det latinska namnet Meander från det grekiska namnet Maiandros.

I 1996 fann man ett slagfält från bronsåldern här vid ån Tollense nord om Altentreptow. Massgraven finns på vänster bredd cirka 240 meter från borgruinen Conerow som igen ligger 2.4 kilometer väster om samhället Wodarg.

Det har gjorts utgrävningar på land sedan 2008. Här har man hittat skelettdelar och kranier i en liten massgrav, och dykare har hittat skelettdelar och kranier 300 meter nedströms i ån. I allt omkring 100 dödade och det finns kanske så mycket som 200 döda när alla utgrävningarna är klara. Fynden är daterade till perioden mellan 1300 och 1200 f.kr.

Det hela liknar sång 20 och 21 i Iliaden där danaernas kämpe Akilles slaktar 22 troer och kastar de dödade i floden Skamander som gudarna kallar Xanthos.

 

Den forsvunna sagoborgen Rethra ligger bakom Bacherswall – vildsvinsvallen – strax söder om sjön Tollensee. Rethra kan vara Ilion och vallen är i så fall Ilions höga mur:

– … Så bröt Akilles rasande fram mot Hektor som livrädd

flydde längs Ilions höga mur med benen på ryggen (Il.22-143).

Här fanns också två källor (Il.22-147,208) där den ena källa hade rykande varmt vatten året runt i bronsåldern.

Nord för sjön Tollensee ligger Neu Brandenburg där det geotermiska värmeverket får 54º grader varmt vatten från undergrunden.

 

Floden Skamander är ån Tollense

Sjön Tollensee får sitt vatten söderifrån från två tillopp. De rinner ut i den lilla sjön Lieps som ligger cirka 200 meter söder om själva Tollensee. Sjön Lieps är 3 kilometer lång och 2.5 kilometer bred.

Det ena tilloppet är bäcken Ziemenbach som är 8 kilometer lång och har en fallhöjd på 54 meter.

Det andra tilloppet är Zippelower Bach (Eichseebach) som är en del av naturområdet Zippelower Bachtal. Det rinner genom två kilometerlånga och 120 meter breda smältvattenkanaler. De är omgivna av höjddrag. Här har man funnet 13 dösar från stenåldern.

Här vid utloppet i Lieps och därmed i Tollensee ligger en vendisk vall Bacherswall – Vildsvinsvallen. Här någonstans ligger även den sjunkna, försvunna sagoborgen Rethra.

 

Det är här vid dessa två tillopp Akilles förföljer och dödar troeren Hektor:

de sprang förbi de två klara källor som springer från jorden

och ger upphov till den virvlande flod Skamander.

Vattnet i den ena er så varm så den ångar i vinterns kyla,

det ryker från ytan som om det var brinnande eld nedan under

mens den andra är lika kall som hagel under den varmaste sommar

eller som snö – eller isen som fryser på ån om natten (Il.22-147, 208).

 

Om de två vattenloppen har haft olika temperaturer vet vi inte idag efter 3200 år. Möjligheten finns och enligt Iliaden var det just så.

Och så finns det i övrigt inte is på bäckar och åar i Grekland.

 

Tollensee är en 10 kilometer lång och 3 kilometer bred sjö med ett största djup på 34 meter och ett genomsnitt på 17.6 meter. Här hade tyskarna en teststation för torpeder under 2. världskriget.

Staden Neubrandenburg på sjöns norra bred fick Östtysklands första geotermiska värmeverk i 1989 med vatten från undergrunden med en temperatur på 54º C.

Om detta 54º grader varme vatten har gått i dagen i bronsåldern ut i den ene lilla ån har vi förklaringen på Iliadens varma och ångande källvatten.