Troja – staden Bergen på ön Rügen

Odysseus

Isse från ön Od i Danmark

Troja - staden Bergen på Rügen

Troja är staden Bergen på Rügen och kullen Batieia (Björnbärsbacken) är den 90 meter höga backa Rugard med utsikt över mesta av Rügen, till exempel slätten i nordväst och i nordöst lagunerna Jasmunder Bodden. Vid Grosser Jasmunder Bodden finns landningsplatsen Ralswiek, där det finns en friluftsteater med plats till 9000 åskådare. Iliaden beskriver danaernas första attack mot Troja (Il.2-785), att ’de med raska steg marscherade över slätten’, en sträcka på fem kilometer, kanske från backarna vid Ralswiek.

 

Iliaden omtalar två öppninger i stadsmuren runt Troja – och därmed Bergen, Dardanerporten och de Skajiska portarna. Dardanerporten omtalas tre gångar och den Skajiska huvudporten tretton gångar.

Dardanerporten är omtalad tre gångar och en gång så här:

- När han (Hektor) försökte springa till sidan och komma inåt

- mot den Dardaniska porten för att få skydd under de grå bastioner (Il.22-194).

Detta placerar utan vidare Dardanerporten vid trevägskorsningen Dammstrasse och gatorna Schulstrasse och Joachimsberg. Här kan man se det grå kalkberg som Bergen är byggd på.

 

Det finns ett krön över de Skajiska portarna.

- de skyndade hastigt bort till muren vid den Skajiska porten (Il.3-145)

- Ovanför porten satt dessa män, trojanernas äldste (Il.3-149).

- Priamos stod på tornet som gudarna hade byggd över de Skajiska portarna (Il.21-526).

De Skajiska portarna är tydligen ett samlingsställe och knutpunkt.

- Så med ilande spann for de bägge två (Priamos och Antenor) genom den Skajiska porten (Il.3-263).

- Hektor höll in sitt spann vid den Skajiska porten (Il.16-712).

Den trojanska hästen och Odens åttabente häst Sleipner i nordisk mytologi är samma häst.

Trähästen blir släpat in i Troja som en släde medar. Turen startar utanför Am Burgwall – borgvallen – de Skajiska portarna – och 400 meter genom Vieschstrasse till torget Markt i Bergen.

 

- Hela dagen kämpade de vid den Skajiske porten (Il.18-453).

- … hur tapper du än är, förgör (Paris) dig (Akilles) ved den Skajiska porten (Il.22-360).

En så betydelsefull port är det logiska stället att släpa den Trojanska hästen Sleipner fram till. Det blir därför en rimlig tanke att den Skajiska porten finns i gatukorsningen Vieschstrasse och gatan Am Burgvall.

 

Homers växlande mellan namnen den Skajiske porten och de Skajiska portarna har kanske sin förklaring i det litauiska ordet skaicius som betyder ’tal, antal’ och ordet skaistus som betyder ’ljus, klar, lysande, upphöjd, hög mm’. I så fall betyder namnet den Skajiska porten ’den höga lysande porten’ eller ’de höga lysande portar’.

.

Troja är staden Bergen på ön Rügen

Danaeran Epeios konstruerar den Trojanska hästen och gudinnan Athene hjälper honom.

I nordisk mytologi er jättarnas hingst Svadilfare upphov till Odens åttabente häst Sleipner. Sleipner betyder ’den som blir släpat’, från fornnordisk ’sleipr’ – släpa (Från Websters dictionary).

Nu vet vi att den Trojanska hästen heter Sleipner och att den blir släpps in i Troja. Vi vet också att den finns återgiven på bilstenen från Tängelgårda i Lärbro socken på Gotland.

Trähästen blir troligen släpat de 400 meter från den nuvarande parkeringsplatsen på Rugardweg genom borgvallen och fram genom Vieschstrasse till torget Markt i Bergen.

De segersäkra troer diskuterar annars om de inte hellre ska dra den åttabente Sleipner de 100 meter till den femton meter höga brant Mägdesprung:

- eller dra fram den till klippans brant och störta den utför (Od.8-508).

De beslutar att de vill ta den in i Troja – in i Bergen till torget Markt.

Det blir deras dödsdom.

Utanför Trojas stadsmur reser sig brant en kulle vid slätten,

fri och med öppen terräng runtom, ett stycke från vägen,

och Batieia (Björnbärskullen) benämns den bland dödliga mänskor,

men de eviga gudarna kallar den mångspringsflickan Myrines gravminne.

Där ställde nu de förbundna och troerna upp sina styrkor ledde av Hektor (Il.2-811).

 

Vem ’mångspringsflickan Myrine’ er ved ingen.

Mellan Troja och björnbärskullen Batieia finns ’mångspringsflickan Myrines gravminne’.

Mellan staden Bergen och kullen Rugard finns Mägdesprung – det betyder ’Ung kvinna språnget’.

En folksaga i Bergen berättar att en ond furste förföljer en ung kvinna för att få sin vilje med henne. Under sin flykt blir hon jagad ut över brantens kant och dör vid nedslaget femton meter ned.

Vid kanten för utsprånget finns en sten från bronsåldern med ett fotavtryck. Nu vet vi varför vi hittar så många stenar med fotavtryck från bronsåldern. Det är gravstenar.

Det verkar som en ordlek med orden Mägdesprung och megasprång och mångspring.

Myrines megasprång var ett dödssprång.

Den snabbfotade Myrine var troligt en furstedotter.